Sosiaalipsykologia - Tervetuloa Matriisiin

Sisällysluettelo:

Sosiaalipsykologia - Tervetuloa Matriisiin
Sosiaalipsykologia - Tervetuloa Matriisiin

Video: Sosiaalipsykologia - Tervetuloa Matriisiin

Video: Sosiaalipsykologia - Tervetuloa Matriisiin
Video: Juha Alho | Yhteiskuntatilastotiede | Helsingin yliopisto 2023, Syyskuu
Anonim

Sosiaalipsykologia - tervetuloa matriisiin

Henkilön käyttäytyminen pariskunnassa, ryhmässä ja koko yhteiskunnassa määräytyy tiettyjen ominaisuuksien, halujen, kykyjen läsnäolon perusteella, jotka antavat henkilölle tietyn erityisen roolin eli toiminnon yhteiskunnassa.

Sosiaalipsykologia tutkii ihmisen käyttäytymistä yhteiskunnassa, ottaen huomioon kunkin yksilön kansallisen, rodun, uskonnollisen, ammatillisen tai muun kuuluvuuden sekä eri sosiaaliryhmien psykologiset ominaisuudet.

Sosiaalipsykologia tieteenä risteää sekä psykologian että sosiologian kanssa, koska se ottaa huomioon sekä yksilön että yhteiskunnan.

Aiemmin uskottiin, että sosiaalisen persoonallisuuden käyttäytyminen johtuu kuulumisesta tiettyyn sosiaaliseen ryhmään, jossa henkilöllä on persoonaton sosiaalinen rooli, sekä tiettyjen yksilöiden ihmissuhde-psykologisiin suhteisiin.

Systeemivektoripsykologian tutkimukset osoittavat, että henkilön käyttäytyminen pariskunnassa, ryhmässä ja koko yhteiskunnassa riippuu tiettyjen ominaisuuksien, halujen, kykyjen, joita kutsutaan "vektoriksi", olemassaolosta.

socialnaypsihologiya1
socialnaypsihologiya1

Vektorit ovat synnynnäisiä ja määrittävät yksilön arvot, toiveet, prioriteetit, hänen ajattelutavansa, tottumuksensa, uskomuksensa sekä ammatin valinnan, kiinnostuksen kohteet ja viestinnän. Vektori osoittaa henkilölle tietyn erityisen roolin, toisin sanoen toiminnon yhteiskunnassa.

Vektorijärjestelmän psykologia tarjoaa ainutlaatuisen näkökulman sosiaalipsykologiaan. Näyttää yksityiskohtaisesti yksilön ja yhteiskunnan välisen vuorovaikutuksen mekanismin: yhteiskunta ei vain sosiaalista ihmistä, vaan yksilö itse, täyttäen (tai ei täyttäen) hänelle osoitettua roolia, vaikuttaa yhteiskuntaan.

Yhteiskunnan vektorit sisältyvät selkeään prosenttiosuuteen, joka varmistaa tehokkaimman vuorovaikutuksen, jossa kukin sosiaalinen yksilö suorittaa roolinsa. Kaiken kaikkiaan kahdeksan mittausta - kahdeksan ihmisen mielenterveyden vektoria ja muodostavat tuon itsesäätyvän matriisin, jonka ansiosta ihmiskunta on toiminut menestyksekkäästi tuhansien vuosien ajan.

Esimerkiksi visuaalisen vektorin kehitys johti kulttuurin ja taiteen syntymiseen, äänivektorin edustajista tuli kaikkien maailman uskontojen ja ideologioiden perustajia, ja hajuvektorin omistajat loivat perustan kansainväliselle politiikalle ja globaaleille rahoitusjärjestelmille.

Maan mentaliteetti on myös vektorin ehdollinen ja riippuu maisematyypistä, jolla historiallinen kehitys ja ihmisten muodostuminen tapahtui.

Ymmärtäminen kaikista ihmisen mielenterveyden kahdeksasta mittauksesta, vuorovaikutuksessa yksityisen, parin, ryhmän, sosiaalisen tason kanssa antaa sinun ymmärtää kaikkien maailmassa tapahtuvien prosessien ydin. Syyt sellaisiin ilmiöihin kuin keskinäisen vihamielisyyden lisääntyminen yhteiskunnassa, pedofiliasta johtuvat rikokset, arjen sadismi, syntyvyyden lasku tietyillä alueilla, nuorten itsemurhien määrällinen kasvu ja monet muut ilmiöt ovat selvillä.

Jokainen näistä ilmiöistä on kirjoitettava erillisessä artikkelissa. Yritämme tässä esitellä yleinen vuorovaikutusmatriisi yksilön ja yhteiskunnan tasolla.

Jatkuu … Persoonallisuus ja yhteiskunta kahdeksanulotteisessa matriisissa

Suositeltava: